لیست املاک

خانه chevron_left نتایج جستجو
تصویر ملک
فروش

0 تومان

4 خواب 300 متر قصردشت
قصردشت
4 خواب
300 متر
وحید ابراهیمی
1 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

3 خواب 170متر زرگری
مطهری
3 خواب
170 متر
8 سال ساخت
وحید ابراهیمی
1 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

2 خواب 88 متر صدرا
صدرا
2 خواب
88 متر
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

220 متر 3 خواب فرهنگشهر
فرهنگ شهر
3 خواب
220 متر
8 سال ساخت
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

2 خواب 130 مترمعالی اباد
معالی آباد
2 خواب
130 متر
2 سال ساخت
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

170 متر سه خواب قدوسی غربی
قدوسی
3 خواب
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

200متر 4 خواب معلم
فرهنگ شهر
3 خواب
200 متر
12 سال ساخت
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

150 متر 3 خواب فرهنگشهر
فرهنگ شهر
3 خواب
150 متر
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

185متر 3 خواب ستارخان
ستارخان
3 خواب
185 متر
5 سال ساخت
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

170 متر 2 خواب محلاتی
قدوسی
5 خواب
170 متر
5 سال ساخت
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

2 خواب 100 متر انجیره
صنایع
2 خواب
100 متر
4 سال ساخت
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

2 خواب 135متر عفیف اباد
عفیف آباد
2 خواب
135 متر
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

140 متر 2 خواب معالی اباد
معالی آباد
2 خواب
140 متر
وحید ابراهیمی
2 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

207 متر 4 خواب کوی وحدت
کوی وحدت
4 خواب
207 متر
5 سال ساخت
وحید ابراهیمی
3 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

3 خواب 185 متر چمران
چمران
3 خواب
185 متر
وحید ابراهیمی
4 ماه پیش
تصویر ملک
فروش

0 تومان

3 خواب 200متر فرهنگشهر
فرهنگ شهر
3 خواب
200 متر
وحید ابراهیمی
4 ماه پیش